LinkedIn: Network & Job Finder

LinkedIn: Network & Job Finder
LinkedIn: Network & Job Finder là mạng xã hội dành cho người tìm việc, chuyên gia và doanh nghiệp. Ứng dụng giúp bạn xây dựng mạng lưới, tìm kiếm liên hệ kinh doanh, kết nối với nhà tuyển dụng và sử dụng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn như một CV trực tuyến. Với các bộ lọc tìm kiếm việc làm, bạn có thể thu hẹp danh sách hàng triệu việc làm đến công việc phù hợp với bạn. Sử dụng cảnh báo tìm kiếm việc làm để nhận thông báo khi có vị trí mới mở trong các công ty bạn quan tâm. Bạn cũng có thể khai thác mạng lưới của mình để xin giới thiệu cho các công ty bạn đang nộp đơn. Với LinkedIn, bạn cũng có thể nộp đơn trên đường đi và tiết kiệm thời gian. Ứng dụng cũng là nơi bạn có thể tìm hiểu thông tin mới nhất về ngành nghề của mình và cập nhật mối quan hệ của bạn. Bạn có thể tìm kiếm việc làm, nộp đơn, chia sẻ kiến thức, kết nối kinh doanh và tận dụng các tính năng khác của LinkedIn. Sử dụng ứng dụng LinkedIn ngay hôm nay để tìm kiếm việc làm và xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp của bạn.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích