Lightshot Screenshot

Lightshot Screenshot
Lightshot Screenshot là một ứng dụng cho phép bạn chụp bất kỳ phần nào của màn hình Mac của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột. Sau khi chụp, bạn có thể tải ảnh lên máy chủ prntscr.com và nhận được đường dẫn ngắn đẹp như http://prnt.sc/9xf5w để chia sẻ với người khác qua Twitter hoặc Facebook. Ngoài ra, Lightshot còn cho phép bạn tìm kiếm các hình ảnh tương tự trên Internet, giúp bạn tìm kiếm thông tin hoặc kiểm tra sự trùng lặp của một hình ảnh. Với chức năng chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng, bạn có thể thêm đường kẻ, mũi tên và chú thích văn bản ngay khi bạn chụp ảnh. Điều này giúp bạn truyền tải ý nghĩa và thông tin cần thiết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cuối cùng, các hình ảnh đã chụp cũng có thể được lưu trữ trên ổ cứng hoặc in ra, giúp bạn duy trì và sử dụng lại những ảnh cần thiết cho công việc hoặc mục đích cá nhân.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về