KineMaster

KineMaster
KineMaster là ứng dụng biên tập video trên iPhone, iPad và máy tính M1 với nhiều công cụ mạnh mẽ. Bạn có thể tìm kiếm tài sản trong Cửa Hàng Tài Sản, kiểm soát tốc độ video và tải xuống hơn 300 dự án. Ứng dụng cho phép bạn cắt, ghép, và cắt video, thêm nhạc, hiệu ứng âm thanh và bộ thay đổi giọng nói. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tạo hiệu ứng hình ảnh độc đáo, sử dụng bộ lọc màu và điều chỉnh màu sắc. KineMaster cũng hỗ trợ lưu video 4K và chia sẻ lên các nền tảng xã hội như YouTube, TikTok và Instagram. Ứng dụng có phiên bản miễn phí và phiên bản cao cấp với nhiều tính năng và tùy chọn khác nhau. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào trang web của KineMaster hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thông qua email.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích