Jamboard

Jamboard
Jamboard là một ứng dụng thuộc G Suite, mang đến trải nghiệm hàng đầu cho các nhóm làm việc và lớp học. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa "Jam" từ thiết bị của mình, sau đó chia sẻ nó với người khác. Mọi người có thể cùng làm việc trên Jam bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Đối với các doanh nghiệp và trường học sử dụng thiết bị Jamboard, bạn có thể sử dụng iPhone hoặc iPad để tham gia vào hoặc mở Jam trên bảng gần đó. Với Jamboard, bạn có thể vẽ với nhiều bút và màu sắc khác nhau để tạo ra những ý tưởng sinh động. Bạn cũng có thể chia sẻ Jam và làm việc cùng nhau trong Jam cùng một thời gian thực. Thêm sticky notes để suy nghĩ ý tưởng cùng nhau và thể hiện Jam của bạn bằng cách chèn ảnh và nhãn dán. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập các tệp từ Google Drive vào để chú thích văn bản cùng nhau và tô sáng các đối tượng bằng công cụ chỉ trỏ laser. Lưu ý, Jamboard sẽ yêu cầu quyền truy cập vào camera để chụp ảnh và chèn vào Jam. Ngoài ra, quyền truy cập vào ảnh cũng được yêu cầu để người dùng có thể chọn hình ảnh để chèn vào Jam và lưu các Jam dưới dạng PNG.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về