Hornet - Queer Social Network

Hornet - Queer Social Network

Hornet là một ứng dụng kết nối người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển giới, phi nhị nguyên giới thông qua trò chuyện, ảnh, video và tin tức LGBTQ. Với hơn 35 triệu người dùng trên toàn thế giới, Hornet là ngôi nhà kỹ thuật số cho người đồng tính. Hornet cũng cho phép đăng tải video, đăng ảnh và bình luận về các tiêu đề LGBTQ. Hornet sử dụng hashtag để giúp người dùng tìm kiếm những người có sở thích giống nhau. Hornet là một không gian an toàn, hòa nhập cho cộng đồng LGBTQ thể hiện bản thân, cởi mở với người dùng thuộc mọi khuynh hướng tình dục và bản dạng giới. Hornet cung cấp các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư sáng tạo, các mẹo an toàn và bảo mật dữ liệu nâng cao hướng tới người dùng đồng tính ở các quốc gia có nguy cơ. Hornet được sở hữu bởi người đồng tính, cung cấp một nền tảng an toàn cho cộng đồng LGBTQ+. Hornet cũng cung cấp gói đăng ký trả phí có nhiều tính năng hơn.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích