Hallow: Prayer & Meditation

Hallow: Prayer & Meditation
Hallow là ứng dụng cầu nguyện Công giáo số 1 và ứng dụng Cầu nguyện số 1. Với Hallow, bạn có thể tham gia vào các buổi thiền có hướng dẫn bằng âm thanh để phát triển đời sống tinh thần và đức tin Cơ đốc, cũng như tìm thấy sự bình an trong Chúa. Ứng dụng cung cấp hơn 6.000 phiên khác nhau về cầu nguyện chiêm niệm, thiền định, đọc Kinh thánh Công giáo, âm nhạc và nhiều nội dung khác. Hãy thử Hallow ngay hôm nay để giảm căng thẳng, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và có một mối quan hệ sâu sắc hơn với Thiên Chúa.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về