Grammarly for Safari

Grammarly for Safari
Grammarly for Safari là một phần mở rộng trình duyệt giúp bạn viết tốt hơn trực tuyến. Nó cung cấp gợi ý trong thời gian thực về chính tả, ngữ pháp, dấu câu, sự rõ ràng và phong cách viết. Grammarly không chỉ là một công cụ kiểm tra lỗi chính tả, mà còn giúp bạn viết tự tin và diễn đạt ý kiến của mình một cách dễ dàng. Phần mở rộng phân tích câu của bạn và đánh dấu các từ và cụm từ bạn có thể cải thiện viết. Ngoài việc chỉnh ngữ pháp, Grammarly cũng phát hiện và sửa các lỗi ngữ cảnh thông thường, cung cấp gợi ý viết lại câu và điều chỉnh ngữ điệu. Grammarly có phiên bản miễn phí và Premium, hoạt động trên nhiều trang web như Google Docs, Gmail, YouTube và Facebook. Công cụ này được tin tưởng bởi hàng triệu người dùng và đã có sẵn để tải xuống trên máy tính.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về