Google Drive – bộ nhớ tệp

Google Drive – bộ nhớ tệp

Google Drive là nơi an toàn để sao lưu và truy cập tất cả các tệp của bạn trên mọi thiết bị. Dễ dàng mời người khác xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét về các tệp hoặc thư mục của bạn. Với Drive, bạn có thể: • Lưu trữ an toàn và truy cập các tệp của bạn từ mọi nơi • Truy cập nhanh vào các tệp quan trọng gần đây • Tìm tệp theo tên và nội dung • Chia sẻ tệp và thư mục và đặt quyền • Xem nội dung của bạn mọi lúc, mọi nơi mà không cần kết nối internet • Nhận thông báo về các sự kiện quan trọng trên tệp của bạn

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích