Google Authenticator

Google Authenticator

Google Authenticator hoạt động với quy trình xác minh 2 bước trong Tài khoản Google của bạn để tăng cường bảo mật khi đăng nhập. Với xác minh 2 bước, việc đăng nhập vào tài khoản của bạn sẽ yêu cầu mật khẩu và mã xác minh mà bạn có thể tạo bằng ứng dụng này. Sau khi được định cấu hình, không cần kết nối internet hoặc di động để nhận mã xác minh. Các tính năng bao gồm: - Thiết lập tự động qua mã QR - Hỗ trợ nhiều tài khoản - Hỗ trợ tạo mã dựa trên thời gian và bộ đếm - Sử dụng mã QR để chuyển tài khoản giữa các thiết bị Để sử dụng Google Authenticator với Google, bạn cần bật xác minh 2 bước trong tài khoản Google của mình.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích