Freeletics Training Coach - Bodyweight Fitness

Freeletics Training Coach - Bodyweight Fitness

Với hơn 900 bài tập khác nhau và tính năng tùy chỉnh chương trình tập luyện dựa trên mục tiêu, cường độ và thời gian, người dùng có thể tập luyện linh hoạt và hiệu quả. Ứng dụng cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước của các bài tập và video minh họa để giúp người dùng thực hiện đúng cách. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi tiến độ và kết nối với cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm và động viên nhau trong quá trình tập luyện.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về