Feng Shui Compass - Direction of the house, office

Feng Shui Compass - Direction of the house, office
La Bàn Phong Thủy (Feng Shui Compass) là một ứng dụng hoàn hảo và đầy đủ tính năng, được nghiên cứu và phát triển nhằm mang lại cho bạn một chiếc la bàn phong thủy chính xác trên điện thoại di động của bạn. Ứng dụng này sẽ giúp bạn đo hướng và tính toán phong thủy cho mọi đối tượng, đồng thời cung cấp các thông tin và nghiên cứu tham khảo. Đối với những người chuyên gia phong thủy và những người quan tâm đến nghiên cứu phong thủy, ứng dụng này rất hữu ích để đo hướng nhà, cửa, bếp, bàn làm việc và nhiều vị trí khác. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng như một chiếc la bàn thông thường. Ứng dụng cung cấp chức năng đo độ nghiêng và đo thăng bằng (Thủy Chuẩn). Ngoài ra, nó còn có các chức năng khác như đo hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng bàn làm việc, tạo thước đo lập cực tùy biến và kích hoạt tài lộc trong nhà. Ứng dụng cũng cung cấp thông tin về các vòng La Kinh như Bát Quái Tiền Thiên, 24 Sơn Chính Châm, 60 Mạch Long Thấu Địa, 72 Mạch Long Xuyên Sơn, 120 Kim Địa Bàn Chính Trâm, 3 vòng hướng chính, Vòng 64 quẻ thuận và nghịch, Vòng tiết khí, Vòng kiếp sát, Vòng hoàng tuyền sát và Vòng Cửu Tinh. Nếu hướng hiển thị sai so với thực tế, bạn có thể sử dụng chức năng hiệu chỉnh bằng cách vào Menu Hiệu chỉnh la bàn. Ứng dụng cũng cung cấp chức năng hiển thị bằng chức năng khóa để định vị và vòng phân giã.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về