Fake GPS

Fake GPS
Bạn có thể đặt điện thoại ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới chỉ với một cú nhấp chuột. Nếu bạn cần phát triển hoặc thử nghiệm các ứng dụng theo dõi GPS mà không cần bật GPS thật, ứng dụng này là dành cho bạn. Để đảm bảo ứng dụng chạy tốt, bạn cần bật chế độ "Allow Địa Mock" và chuyển chế độ vị trí thành "GPS Chỉ có" hoặc tắt dịch vụ vị trí hoàn toàn. Đảm bảo chạy GPS giả trước khi chạy ứng dụng. Nếu gặp lỗi, hãy liên hệ với chúng tôi.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về