Fake call - prank

Fake call - prank
Trong cuộc gọi giả, bạn có thể mô phỏng một cuộc gọi đến. Cách sử dụng cuộc gọi giả - chơi khăm: Nhấn vào cuộc gọi ngay bây giờ để kích hoạt prank cuộc gọi giả. Nhấn vào lịch trình để đặt hẹn giờ cho trò đùa giả mạo. Tính năng chơi khăm cuộc gọi giả: Đặt tên người gọi. Đặt số người gọi. Chọn hình ảnh người gọi. Chọn một nhân vật như cảnh sát hoặc pizza. Đặt nhạc chuông hoặc sử dụng nhạc chuông mặc định. Đặt giọng nói cho người gọi. Ghi âm giọng nói cho người gọi. Disclaimer: trò chơi cuộc gọi giả mạo không có tính năng cuộc gọi đến thực sự - nó chỉ là một cuộc gọi đến mô phỏng.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về