Digital Compass

Digital Compass
Đây là một la bàn kỹ thuật số chính xác và đẹp mắt, với nhiều tính năng hữu ích như vĩ độ, kinh độ, địa chỉ, bản đồ toàn màn hình, tiêu đề thật và từ tính, cường độ từ trường, máy đo độ dốc và trạng thái cảm biến. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi sử dụng ứng dụng không có nắp từ tính và nếu gặp lỗi hướng, bạn có thể điều chỉnh điện thoại bằng cách vẫy thiết bị theo hình số 8, hai hoặc ba lần. Bạn có thể theo dõi chúng tôi trên YouTube, Instagram và Facebook. Bản quyền thuộc về Axiomatic Inc, 2015-2023.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về