Cute Pill: Medication Reminder

Cute Pill: Medication Reminder
-------------------- ▼ Tính năng -------------------- 1. đơn giản và dễ dàng 2. không có đăng ký thành viên 3. ghi lại xem bạn có dùng (sử dụng) thuốc hay không 4. chức năng báo động để ngăn bạn quên uống thuốc 5. bạn có thể quản lý không chỉ bản thân mà còn cả các thành viên trong gia đình bạn -------------------- ▼ Được đề xuất cho những người sau -------------------- - Quên theo dõi thuốc bạn uống. - Tôi muốn mang theo một bản ghi chép thuốc viết tay mọi lúc. - Tôi muốn theo dõi loại thuốc tôi đã uống. - Tôi muốn ai đó nhớ khi tôi uống thuốc. - Tôi muốn quản lý thuốc của gia đình tôi ở một nơi. -------------------- ▼ Giải thích các chức năng -------------------- ■ Đăng ký thuốc của bạn Thêm các loại thuốc bạn thường dùng vào danh sách thuốc. Không cần thêm tên thuốc mỗi lần. Chỉ cần ghi số ngày dùng thuốc trên đơn thuốc và bạn có thể đặt trước khoảng thời gian báo thức! ■ Ghi lại loại thuốc bạn đã dùng (đã dùng) Bạn có thể lưu hồ sơ về loại thuốc bạn đã uống (sử dụng) bằng cách chỉ cần nhấn vào biểu tượng ghi và chọn thuốc. Nếu bạn quên viết nó ra, bạn có thể chọn thời gian để viết nó ra. Bạn có thể theo dõi chung thuốc của mình trong một danh sách. -------------------- ▼ Mô tả ứng dụng -------------------- Hãy để ứng dụng này chăm sóc hồ sơ thuốc của bạn. Bạn có thể ghi lại loại thuốc bạn đã dùng (hoặc đã sử dụng) và khi nào, vì vậy bạn có thể nhanh chóng nhìn lại và kiểm tra xem mình đã uống hay chưa khi không nhớ. Bạn cũng có thể đặt thời gian và nó sẽ nhắc bạn bằng chuông báo để tránh quên uống thuốc. Rất dễ sử dụng ... chỉ cần nhấn nút ghi sau khi bạn đã uống (hoặc sử dụng) thuốc của mình! Nó hoàn hảo cho những người muốn ghi chép lại loại thuốc họ đã uống và sử dụng nhưng chỉ muốn có chức năng ngăn họ quên uống thuốc. Nó hoàn hảo cho những người muốn theo dõi lượng thuốc uống và sử dụng nhưng chỉ muốn có chức năng ngăn họ quên uống thuốc.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về