Compass Steel (No Ads)

Compass Steel (No Ads)
Compass Steel là một ứng dụng la bàn tiện lợi, không có quảng cáo và dễ sử dụng. Với ứng dụng này, bạn có thể: - Chọn từ nhiều chủ đề màu sắc khác nhau. - Lựa chọn 2 chế độ la bàn: chế độ thực dựa trên hướng Bắc thực và chế độ Từ tính dựa trên hướng Bắc từ tính. - Xem thông tin về vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng. - Biết thời gian mặt trời mọc và lặn. - Biết thời gian mặt trăng mọc và lặn. - Sử dụng ứng dụng mà không gặp quảng cáo và ứng dụng này được hỗ trợ bởi sự đóng góp. - Yên tâm về sự riêng tư vì chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu nào. - Không cần quyền truy cập không cần thiết. - Trải nghiệm các tính năng nâng cao như chế độ vệ tinh với thông tin độ cao, theo dõi hướng mục tiêu, chế độ nâng cao tầm nhìn ban đêm, đơn vị quay số la bàn tùy chỉnh, và cài đặt vị trí thủ công.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về