Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop

Truy cập an toàn vào máy tính qua thiết bị iOS. Nhanh chóng và đơn giản. • Trên máy tính mà bạn muốn truy cập từ xa, hãy mở ứng dụng Chrome rồi truy cập vào trang web Chrome Remote Desktop • Làm theo hướng dẫn để thiết lập tính năng truy cập từ xa cho máy tính • Trên thiết bị iOS, hãy mở ứng dụng, đăng nhập vào Tài khoản Google rồi nhấn vào máy tính bất kỳ đang trực tuyến để kết nối

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích