Cam Scanner - Scan to PDF

Cam Scanner - Scan to PDF

Máy quét Cam - Scan To PDF là một ứng dụng mạnh mẽ để quét tài liệu. Mọi lúc mọi nơi, quét, lưu và lưu trữ. Quản lý và tìm kiếm chưa bao giờ dễ dàng như vậy.


Nếu bạn có máy quét, ứng dụng này sẽ giúp bạn dễ dàng quét tài liệu và hình ảnh và lưu chúng ở nơi bạn muốn. Cho dù bạn đang quét ảnh từ mặt phẳng hay quét nhiều trang bằng cách sử dụng khay nạp tài liệu, ứng dụng Quét là trợ lý hoàn hảo.


Có một số tính năng bổ sung cũng trong ứng dụng giúp tài liệu của bạn sau khi quét chuyên nghiệp hơn và đẹp hơn.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về