Calls Blacklist -Chặn cuộc gọi

Calls Blacklist -Chặn cuộc gọi
"Calls Blacklist" là ứng dụng vừa chặn cuộc gọi và lọc tin nhắn SMS. Ứng dụng có thể dễ dàng chặn các cuộc gọi và tin nhắn từ các số mà bạn không muốn nhận, số riêng (dấu, ẩn số) hoặc số lạ. CHẶN THƯ RÁC: Nếu bạn mệt mỏi với những cuộc gọi hoặc tin nhắn làm phiền: các cuộc gọi tiếp thị, thư rác và các cuộc gọi tự động, thì “Call Blacklist” (Danh sách đen Cuộc gọi) là giải pháp cho bạn. Phần mềm này rất nhẹ và dễ sử dụng nhưng có khả năng chặn cuộc gọi mạnh mẽ. Bạn chỉ cần thêm các số điện thoại không mong muốn vào danh sách đen. TRÌNH NHẮN TIN SMS: Ứng dụng này cũng cung cấp trình nhắn tin SMS tích hợp hoạt động toàn chức năng. Bạn có thể dễ dàng gửi, nhận và quản lý các tin nhắn SMS. Ngoài ra, bạn có thể quản lý các cuộc trò chuyện, chặn các tin nhắn SMS rác chỉ bằng một ứng dụng này. Sau khi bật chặn tin nhắn SMS, trình nhắn tin SMS tích hợp của ứng dụng sẽ khả dụng. DANH SÁCH ĐEN: Bạn có thể quản lý tất cả các số điện thoại không mong muốn, thậm chí nhiều hơn thế - sử dụng ứng dụng này bạn có thể chặn những kẻ gửi thư rác bằng văn bản tin nhắn. Và tất nhiên, bạn có thể dễ dàng lưu các số đã cho vào danh sách đen vào một tập tin và nhập chúng vào một thiết bị khác.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về