Bitwarden

Bitwarden
Bitwarden là cách dễ dàng và an toàn nhất để lưu trữ tất cả các thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn và giữ chúng được đồng bộ giữa tất cả các thiết bị của bạn. Rò rỉ mật khẩu là một vấn đề rất nghiêm trọng. Các trang web và ứng dụng mà bạn sử dụng đang bị tấn công mỗi ngày. Vi phạm an ninh mạng xảy ra khiến mật khẩu của bạn bị đánh cắp. Khi bạn sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều ứng dụng và trang web, tin tặc có thể dễ dàng truy cập vào email, tài khoản ngân hàng và các tài khoản quan trọng khác của bạn. Các chuyên gia bảo mật khuyên bạn nên sử dụng một mật khẩu được tạo ngẫu nhiên cho mỗi tài khoản của bạn. Nhưng làm thế nào để bạn quản lý tất cả những mật khẩu đó? Bitwarden giúp bạn tạo, lưu trữ và truy cập tất cả mật khẩu một cách dễ dàng. Bitwarden lưu trữ tất cả các thông tin đăng nhập của bạn trong một hầm được mã hóa và đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn. Vì nó được mã hóa đầy đủ trước khi nó rời khỏi thiết bị của bạn nên chỉ có bạn mới có thể truy cập vào dữ liệu của mình. Ngay cả nhóm nghiên cứu tại Bitwarden cũng không thể đọc được dữ liệu của bạn khi hộ muốn. Dữ liệu của bạn được bảo vệ bằng mã hóa AES-256 bit, hàm băm và PBKDF2 SHA-256. https://bitwarden.com/terms/
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về