Automatic Call Recorder

Automatic Call Recorder
Tự động ghi lại tất cả các cuộc gọi đến và đi, mọi lúc và mọi nơi
Ghi âm bất kỳ cuộc gọi nào bạn muốn và chọn những cuộc gọi mà bạn muốn lưu.
Trình ghi âm cuộc gọi rất dễ sử dụng, Bạn có thể đặt cuộc gọi nào được ghi vào danh sách trắng và cuộc gọi nào bị bỏ qua. Bạn có thể bật hoặc tắt Ghi âm cuộc gọi để tự động ghi lại tất cả các cuộc gọi, cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi đến. ... Đối với cuộc gọi đến, bạn không phải làm gì cả, giả sử bạn thiết lập ứng dụng tự động ghi âm. Sau khi cuộc gọi hoàn tất, hãy mở Trình ghi âm cuộc gọi.
Bạn có thể ghi lại mọi cuộc gọi đến và cuộc gọi đi với chất lượng cao. Danh sách các tập tin đã ghi sẽ được lưu trữ và sắp xếp hợp lý cho bạn. Bạn có thể quản lý các tệp ghi âm của mình, chia sẻ, phát, xóa, đổi tên cuộc gọi và sao lưu các bản ghi âm cuộc gọi. Không bao giờ phải lo lắng về việc mất các bản ghi âm cuộc gọi quan trọng.
►Dễ sử dụng!
- Tự động ghi âm mọi cuộc gọi. Ghi âm mỗi cuộc trò chuyện từ lúc bắt đầu cuộc gọi;
- Tự động ghi âm các số liên lạc đã chọn. Tạo danh sách những người bạn muốn luôn ghi âm;
- Danh sách loại trừ. Tạo danh sách liên hệ sẽ không được ghi âm tự động;
- Ghi âm thủ công. Nhấn vào nút ghi âm giữa cuộc gọi để chỉ ghi lại các cuộc trò chuyện đã chọn hoặc các phần của cuộc trò chuyện;
- Phát lại trong ứng dụng. Automatic Call Recorder Pro có trình khám phá tệp tích hợp để quản lý các bản ghi của bạn, phát, xóa nhanh hoặc xuất sang các dịch vụ hoặc thiết bị khác;
- Chuyển đổi loa thông minh. Đưa điện thoại lên tai khi phát lại để chuyển từ loa ngoài sang loa trong để nghe các bản ghi của bạn một cách riêng tư.
- Bản ghi có gắn dấu sao. Đánh dấu các cuộc gọi quan trọng và lọc chúng để truy cập nhanh;
- Gọi lại và mở danh bạ ngay từ ứng dụng.
- Tự động ghi âm cuộc gọi điện thoại, bất kể cuộc gọi đến hay đi
- Ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện điện thoại.
- Đánh dấu các bản ghi là quan trọng
- Hỗ trợ Danh sách trắng, tất cả các số hoặc liên hệ trong Danh sách trắng sẽ được ghi âm.
- Hỗ trợ Danh sách đen, số trong Danh sách đen sẽ bị bỏ qua
- Cài đặt nguồn (Mic, cuộc gọi thoại, camera video)
► Trình ghi âm cuộc gọi tự động hỗ trợ:
- Cuộc gọi điện thoại
- Skype 7, Skype Lite
- Viber
- WhatsApp
- Hangouts
- Facebook
- IMO
- WeChat
- KAKAO
- LINE
- Slack
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về