Any.do: To do list & Calendar

Any.do: To do list & Calendar
Any.do là một ứng dụng cần thiết được sử dụng bởi hơn 30 triệu người dùng trên toàn thế giới để tổ chức cuộc sống và hoàn thành công việc. Được gọi là một "ỨNG DỤNG CẦN THIẾT" bởi NYTimes, WSJ, USA Today & Lifehacker, Any.do cung cấp một sự kết hợp hoàn hảo của danh sách công việc, lịch, kế hoạch và nhắc nhở trong một ứng dụng duy nhất. Với tính năng đồng bộ mượt mà, Any.do cho phép bạn đồng bộ các danh sách công việc, nhiệm vụ, lời nhắc, lịch và kế hoạch của bạn trên điện thoại di động, máy tính, trang web và máy tính bảng của bạn, giúp bạn không bao giờ quên điều gì. Bạn cũng có thể nhận lời nhắc dựa trên thời gian, địa điểm hoặc đặt lời nhắc định kỳ để không bỏ sót bất kỳ công việc nào. Ngoài ra, bạn có thể cộng tác cùng danh sách chia sẻ và nhiệm vụ được giao, giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn. Any.do cung cấp một cách đơn giản và mạnh mẽ để xem lịch thực tế của bạn cho ngày, tuần và tháng. Ứng dụng cũng đồng bộ trực tiếp với lịch điện thoại, lịch Google, sự kiện Facebook, lịch Outlook và các lịch khác, giúp bạn không bỏ sót bất kỳ sự kiện quan trọng nào. Để tạo lời nhắc dễ dàng, Any.do hỗ trợ tính năng nhập giọng nói và tích hợp lịch để giữ lịch của bạn luôn cập nhật. Để tăng năng suất làm việc, bạn có thể sử dụng các tính năng như lời nhắc định kỳ, lời nhắc địa điểm, công việc phụ, ghi chú và tệp đính kèm. Any.do cũng cung cấp một daily planner độc đáo để giữ danh sách công việc của bạn luôn được cập nhật. Any.do được thiết kế để giúp bạn nắm bắt danh sách công việc và lịch một cách dễ dàng và mạnh mẽ. Tính năng kéo và thả thông minh cho phép bạn tạo và sắp xếp nhiệm vụ, đánh dấu công việc đã hoàn thành và xóa các công việc đã hoàn thành khỏi danh sách việc chưa làm của bạn. Bạn cũng có thể quản lý danh sách công việc của mình bằng cách thêm mục danh sách công việc trực tiếp từ hộp thư đến của bạn hoặc đính kèm tệp từ máy tính, Dropbox hoặc Google Drive vào các nhiệm vụ của bạn. Any.do không chỉ là một danh sách việc cần làm, lịch và hộp thư đến, mà còn là một vở ghi chú, danh sách kiểm tra, công cụ quản lý dự án, ứng dụng nhắc nhở, daily planner và công cụ năng suất đơn giản và hữu ích nhất mà bạn từng có. Ứng dụng cũng cho phép bạn chia sẻ danh sách và giao nhiệm vụ. Bạn có thể chia sẻ danh sách giữa các thành viên trong gia đình, giao nhiệm vụ cho nhau và trò chuyện. Any.do sẽ giúp bạn và mọi người xung quanh bạn hoạt động cùng nhau và nhận nhắc nhở, giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng và hoàn thành danh sách công việc của mình. Ngoài ra, Any.do cũng rất phù hợp khi mua sắm tại cửa hàng. Bạn có thể tạo danh sách mua sắm và chia sẻ nó với người khác. Bạn cũng có thể thêm các mặt hàng vào danh sách mua sắm của mình ngay lập tức. Với Any.do, bạn có thể quản lý danh sách công việc, lịch và nhắc nhở một cách mạnh mẽ và dễ dàng.
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích