AdGuard — adblock&privacy

AdGuard  — adblock&privacy

AdGuard cung cấp tính năng chặn quảng cáo và bảo vệ sự riêng tư trên các thiết bị của bạn. Với khả năng chặn quảng cáo hiệu quả, AdGuard giúp bạn tăng tốc độ trình duyệt và giảm mức tiêu thụ dữ liệu. Ngoài ra, với các tính năng bảo vệ sự riêng tư và chặn các trình theo dõi, AdGuard giúp bạn tránh được các mối đe dọa từ các quảng cáo độc hại và tăng cường an ninh trực tuyến của bạn. Bắt đầu sử dụng AdGuard ngay hôm nay để có trải nghiệm trình duyệt an toàn và thông thoáng hơn.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về