Adblock Browser: Fast & Secure

Adblock Browser: Fast & Secure

Adblock Browser: Fast & Secure là một ứng dụng duyệt web miễn phí và an toàn được phát triển bởi Eyeo GmbH. Với Adblock Browser, người dùng có thể truy cập web nhanh chóng và an toàn hơn mà không phải lo lắng về quảng cáo phiền nhiễu. Ngoài ra, Adblock Browser cung cấp khả năng duyệt web riêng tư và an toàn, với tính năng chặn các phần mềm độc hại và mã độc cũng như giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên internet.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về