5miles: Buy and Sell Locally

5miles: Buy and Sell Locally

5miles là ứng dụng mua bán hàng đầu: mua sắm gần nhà dễ dàng, an toàn và thú vị. Bạn có thể tìm thấy các quảng cáo gần hoặc xa nơi bạn sống. Mua và bán đồ đạc của bạn, tìm nơi ở, thuê dịch vụ địa phương hoặc tìm việc làm mới, tất cả đều từ điện thoại thông minh của bạn. Đăng tin tức miễn phí. Tìm tin tức miễn phí. Mua bán trong vòng 5 dặm. Với 5miles, bạn cũng có thể khám phá các quảng cáo tuyệt vời trong khu vực của mình, tìm chỗ ở, thuê dịch vụ địa phương hoặc tìm việc làm mới - tất cả đều dễ dàng với những người bạn trên điện thoại thông minh của bạn. Đăng tin tức miễn phí. Tìm tin tức miễn phí. Đẩy tin tức miễn phí. Tất cả trong vòng 5 dặm.

  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về