3x3 Cube Solver

3x3 Cube Solver
3x3 Cube Solver là một ứng dụng giải đố Rubik với nhiều tính năng hấp dẫn. Bạn có thể chụp ảnh trạng thái của khối Rubik của mình bằng máy ảnh và sử dụng phương pháp CFOP để giải quyết nó. Ứng dụng cung cấp 5 chế độ khác nhau để bạn trải nghiệm: chế độ máy ảnh cho phép bạn chụp khối Rubik của mình, chế độ chỉnh sửa để sửa đổi nếu cần thiết, chế độ giải pháp với hoạt hình giúp bạn theo dõi các bước giải quyết, chế độ tranh giành để tạo ra các chuỗi tranh giành và chế độ hẹn giờ để đo thời gian giải quyết của bạn. Ứng dụng cũng cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng chi tiết. Tận hưởng việc giải quyết Rubik với ứng dụng này!
  • Tổng quan
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
Tôi thích
Tôi không thích
Tải về